ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 5/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 5/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและยื่นสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 21กุมภาพันธ์-15 มีนาคม2567 เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Share :

Email
Facebook