ติดต่อสหกรณ์

Home > ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2564 7300, 0 2564 7351- 53 ต่อ 132-140
โทรสาร : 02 564 7369

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/

ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด