เลขที่บัญชีธนาคาร

Home > บริการสมาชิก > เลขที่บัญชีธนาคาร

แบบที่ 1 ฝากเงิน, ชำระเงินกู้

แบบที่ 2 ชำระค่าเช่าห้องพัก และร้านค้า

แบบที่ 1-2
ธ.กรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 080-000-9151

แบบที่ 3 ชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.

แบบที่ 3
ธ.กรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 080-012-8324

Share :

Email
Facebook