เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
Click Here
บริการรับเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (1) / เงินฝากประจำ
Click Here
Previous slide
Next slide

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ออมทรัพย์ 0.25%
 • ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
 • ออมทรัพย์พิเศษ(1) 1.60%
 • ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
  • 24 เดือน 1.80%
  • 36 เดือน 2.00%
 • ออมทรัพย์ฝากประจำ
  • 12 เดือน 1.8%
  • 24 เดือน 2.2%
  • 36 เดือน 2.6%

>> ดูรายละเอียดเงินฝากทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • สามัญทั่วไป (คนค้ำ 2 คน) 6.50%
 • สามัญทั่วไป (คนค้ำ 1 คน) 6.50%
 • สามัญทั่วไป (ค่าหุ้น) 4.00%
 • สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 5.00%
 • สามัญเพื่อซื้อจักรยานยนต์ 5.00%
 • ฉุกเฉินทั่วไป 7.25%
 • ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร 5.00%
 • ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก 5.00%
 • ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือการคลอดบุตร 5.00%
 • ฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาล 5.00%

>> ดูรายละเอียดเงินกู้ทั้งหมด

ประกาศวันที่ 17 พ.ค. 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. บริการด้วยหัวใจ

ข่าวสาร
ประกาศต่างๆ

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ. ปันผล (%) เฉลี่ยคืน (%)
2561
4.60
13.20
2562
0.00
0.00
2563
3.25
10.25
2564
4.00
10.50
2565
4.35
9.60