สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหกรณ์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการให้บริการต่างๆ ได้จากเมนูด้านข้าง และ เมนูด้านบน และยังสามารถฝากข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีช่องทางสื่อสารผ่าน Facebook เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับทราบข่าวสารล่าสุดจากสหกรณ์และสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ สมาชิกท่านใดที่เล่น Facebook และยังไม่สมัครเข้ากลุ่ม  อย่าลืมส่ง Request และชวนเพื่อน ๆ สมาชิกท่านอื่นมาร่วมเป็นเครือข่ายกันนะคะ

ข่าวและประกาศจากสหกรณ์