เงินกู้ฉุกเฉิน

Home > บริการสมาชิก > เงินกู้ฉุกเฉิน

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้หลักการอย่างเร่งด่วนและความหลากหลายของสมาชิก

  • อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบัตรเงินสดและบัตรเครดิต
  • ไม่ต้องหาคู่ค้ำ
  • จำนวนเงินที่ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (อ่านประเภทของเงินกู้)
  • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
  • สินเชื่อเงินกู้ 1-2 วันยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืมและผ่านการพิจารณาจากสอ. สวทช.
  • สามารถชำระเงินกู้ได้ 2 วิธีคือชำระคืนเงินกู้เป็นรายได้เท่า ๆ กันพร้อมดอกเบี้ยหรือจะจ่ายคืนเงินกู้พร้อมเงินยืมเป็นเงินรายเดือน

Share :

Email
Facebook