บริการสมาชิก

Home > บริการสมาชิก > บริการสมาชิก

นอกจากสมาชิก สอ.สวทช. จะได้ออมทรัพย์ผ่านการสะสมทุนเรือนหุ้นในทุก ๆ เดือนและได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยประจำของธนาคารแล้ว สอ.สวทช. ยังมีบริการอื่น ๆ ที่หลากหลายสำหรับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมเงินที่นอกจากจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร แล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยอีกด้วย เรียกได้ว่ารับผลตอบแทนแบบเต็ม ๆ สำหรับสมาชิกที่มองหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แล้วต่ำอีก คือ ต่ำกว่าโปรโมชั่นของธนาคารพาณิชย์และยังได้เงินพิเศษคืนจากการชำระดอกเบี้ย ในช่วงสิ้นปี ปลดหนี้ได้เร็ว (ลดต้นลดดอก) และมีความยืนหยุ่นสูง (ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการชำระเงินกู้ทั้งหมด) สอ.สวทช.ให้บริการเงินกู้ ใน 2 หมวดใหญ่ คือ กู้เงินก้อนใหญ่แบบต้องใช้คู่ค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน กับกู้เงินก้อนเล็กด่วนพิเศษแบบไม่ต้องใช้คู่ค้ำประกัน นอกจากนี้ สมาชิกคนใดสนใจเช่าห้องพักของหอพัก สอ.สวทช. จะได้รับสิทธิพิเศษในการจองคิว โดยสมาชิก สอ.สวทช. จะได้สิทธิเช่าห้องพักที่ว่างลงก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สอ.สวทช.

บริการรับเงินฝาก

บริการให้เงินกู้

สอ.สวทช. ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยทั้งลดต้นลดดอกและต่ำกว่าธนาคาร พาณิชย์ทั่วไป สมาชิกสามารถผ่อนชำระเงินต้นเพิ่มได้สะดวก นอกจากนี้ ยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มเติมในช่วงสิ้นปีอีกด้วย ขณะนี้ สอ.สวทช. มีบริการเงินกู้ 2 ประเภทคือ

  1. เงินกู้สามัญ
  2. เงินกู้ฉุกเฉิน

สิทธิพิเศษในหอพัก

Share :

Email
Facebook