ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 13/2567 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เพื่อซื้อยานพาหนะ

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 13/2567 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เพื่อซื้อยานพาหนะ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด 

เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เพื่อซื้อยานพาหนะ ดังนี้

                                                                                                                                                                                     

Share :

Email
Facebook