บริการให้เงินกู้

         สอ.สวทช. ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยทั้งลดต้นลดดอกและต่ำกว่าธนาคาร พาณิชย์ทั่วไป สมาชิกสามารถผ่อนชำระเงินต้นเพิ่มได้สะดวก นอกจากนี้ ยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มเติมในช่วงสิ้นปีอีกด้วย  ขณะนี้ สอ.สวทช. มีบริการเงินกู้ 2 ประเภทคือ