เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Home > ข่าว/ประกาศ > เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.ooน.

ณ ห้อง Auditorium (113) อาคารสำนักงานกลาง

พิเศษ

สมาชิกที่ลงทะเบียนภายในเวลา 13.30 น.จำนวน 300 คนแรกและอยู่ร่วมประชุมจนเลิก จะได้รับค่าหุ้นมูลค่า 100 บาท และมีสิทธิ์ร่วมจับฉลากของรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

Share :

Email
Facebook