คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 11/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการฯ

Home > ข่าว/ประกาศ > คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 11/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการฯ

คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

 

Share :

Email
Facebook