ประกาศฉบับที่ 31/2566 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่ 31/2566 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันที่ 12ธันวาคม2566 – 15 มกราคม2567 สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Download เอกสาร

ประกาศฉบับที่ 31/2566 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Share :

Email
Facebook