ประกาศสหกรณ์ฯเรื่องปรับเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 1 แสนบาท

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ฯเรื่องปรับเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 1 แสนบาท

ประกาศสหกรณ์ออมทรัยพ์ สวทช. จำกัด

เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

โดยเพิ่มจากอัตราเดิมที่ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 60,000 บาท เป็น 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ ปรับเพิ่มเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 1 แสน

 

Share :

Email
Facebook