ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นต่อเดือนได้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

และ กำหนดให้สมาชิกที่มีจำนวนหุ้นสะสมเกินกว่า 1 ล้านบาทไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน

หุ้นสะสมเกิน 1 ล้าน

Share :

Email
Facebook