ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค. 61 – เม.ย. 62

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค. 61 – เม.ย. 62

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค. 61 – เม.ย. 62
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 18 ธ.ค. 61 พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61
อังคารที่ 8 ม.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62
อังคารที่ 22 ม.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 62
อังคารที่ 5 ก.พ. 62 พฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62
อังคารที่ 18 ก.พ. 62 พฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
อังคารที่ 5 มี.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62
อังคารที่ 19 มี.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 62
อังคารที่ 2 เม.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62
อังคารที่ 23 เม.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62

 

แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ

Share :

Email
Facebook