เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของ บริษัท หรือไม่เกิน 150,000 บาททำลายเมื่อรวมวงเงินกู้เพื่อมาก่อเหตุทุกอย่างทั้งหมดให้อยู่ภายในไม่เกิน 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 7.75% ต่อปี

ระยะผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องส่งค่าเทรดไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิ่มบัญชีใหม่ ๆ ของผู้กู้ 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองข้าราชการ