บริการรับเงินฝาก

บริการรับเงินฝาก – สอ.สวทช. เปิดบริการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่
 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  • อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด

  • กำหนดถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอน การถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 0.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

  • หากต้องการถอนจำนวนเงินเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน

  • คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

  • ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 ณ วันที่ครบกำหนดคิดดอกเบี้ย
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คิดดอกเบี้ยทุก 18 เดือน

  • อัตราดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี

  • เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาทขึ้นไป การฝากเงินครั้งต่อไปจะต้องเป็นจำนวนขั้นของหลักหมื่น เช่น 10,000 20,000 30,000 และมียอดรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

  • คิดดอกเบี้ยทุกๆ 18 เดือน โดยคิดเป็นยอดๆ ตามวันที่ฝากเงิน ฝากไม่ครบ 18 เดือน จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้

  • ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 ณ วันที่ครบกำหนดคิดดอกเบี้ย
 3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คิดดอกเบี้ยทุก 12 เดือน

  • อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

  • เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาทขึ้นไป การฝากเงินครั้งต่อไปจะต้องเป็นจำนวนขั้นของหลักหมื่น เช่น 10,000 20,000 30,000 และมียอดรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

  • คิดดอกเบี้ยทุกๆ 12 เดือน โดยคิดเป็นยอดๆ ตามวันที่ฝากเงิน ฝากไม่ครบ 12 เดือน จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้

  • ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 ณ วันที่ครบกำหนดคิดดอกเบี้ย