ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าหอพัก 1 ก.พ. 61

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าหอพัก 1 ก.พ. 61

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าหอพัก

 

หอพักสหกรณ์จะเพิ่มค่าเช่าห้องพักจากเดิม 3,300 บาท เป็น 3,600 บาทต่อเดือน

ส่วนอัตราค่าบริการส่วนกลางยังคงเดิมคือห้องละ 200 บาทต่อเดือน

โดยมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ ปรับขึ้นราคาค่าเช่าห้องพัก _เริ่ม 1 ก.พ.61.pdf

Share :

Email
Facebook