เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2560

Home > ข่าว/ประกาศ > เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2560

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2560

สหกรณ์จะงดบริการทางการเงินแก้สมาชิกฯ เพื่อปิดงบประจำปี 2560 ตั้งแต่

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

แต่ยังคงเปิดรับเอกสารต่างๆตามปกติ

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ แจ้งปิดทำการสหกรณ์ 2560

Share :

Email
Facebook