คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

Home > ข่าว/ประกาศ > คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

 

Share :

Email
Facebook