ประกาศ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

       เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ทุกท่าน

                 ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปี 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป

 

Share :

Email
Facebook