ประกาศฉบับที่ 30/2566 เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2567

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่ 30/2566 เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เปิดการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2567 

เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม  2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Download เอกสาร

Share :

Email
Facebook