ประกาศฉบับที่ 23/2566 เรื่อง แนวทางการให้บริการเงินกู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่ 23/2566 เรื่อง แนวทางการให้บริการเงินกู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย

สหกรณ์ขอส่งประกาศเรื่อง “แนวทางการให้บริการเงินกู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย”  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

  1. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
  2. อายุงานใน สวทช.
  3. วงเงินที่กู้ได้
  4. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ
  5. ทุนเรือนหุ้นสะสม
  6. เงินเดือนสุทธิคงเหลือ
  7. จำนวนสัญญาในการกู้สามัญ
  8. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 0 2564 7300 ต่อ 132-140 

Share :

Email
Facebook