แจ้งการยกเลิกการจ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการทุกประเภท และเปลี่ยนมาให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ

Home > ข่าว/ประกาศ > แจ้งการยกเลิกการจ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการทุกประเภท และเปลี่ยนมาให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ

ด้วยสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ จึงจะดำเนินการยกเลิกการจ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการทุกประเภท และเปลี่ยนมาให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอให้สมาชิกแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ แก่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 นี้ โดยท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ใน

2 ช่องทาง คือ

  1. ส่งเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
  2. ส่งทาง e-Mail: [email protected]

***หมายเหตุ: เฉพาะสมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเคยให้เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพไว้กับสหกรณ์ ทางสหกรณ์ได้ใส่ข้อมูลของสมาชิกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องส่งเอกสารให้สหกรณ์อีก ***

ทำความรู้จักกับระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Manage-My-Business/Digital-Banking/Corporate-iCash

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nccop

Website: https://nstda-coop.com/

e-mail: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2564 7300 ต่อ 132-140

Share :

Email
Facebook