ประกาศ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

รายละเอียดดังนี้

  • สำหรับสมาชิกที่ปลอดหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 5.90%
  • กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของทุนเรือนหุ้นสะสม และสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  • ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย
  • ระยะเวลารับเอกสาร 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ เงินกู้สามัญทั่วไป-จตุรพลัส

Share :

Email
Facebook