แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 19 โดยการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Home > ข่าว/ประกาศ > แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 19 โดยการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 19

โดยการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปี 2562

Share :

Email
Facebook