เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2561

Home > ข่าว/ประกาศ > เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2561

เนื่องด้วยสหกรณ์ฯ จะทำการปิดงบประจำปี 2561 จึงของดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกฯ

แต่ยังคงเปิดรับเอกสารต่างๆ ตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562    เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงประกาศให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ แจ้งปิดทำการสหกรณ์ 2561

Share :

Email
Facebook