เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

Home > ข่าว/ประกาศ > เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ เงื่อนไขการจ้าง และเอกสารประกอบการรับสมัครตามไฟล์เอกสารแนบ

เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันที่ 11 – 31 สิงหาคม 2566 สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์: 02 – 564 – 7300 ต่อ 135 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเวันวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

Share :

Email
Facebook