วิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

Home > ข่าว/ประกาศ > วิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

วิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

การรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด (เปิดลงทะเบียนวันที่ 24 มี.ค. 65 ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. จำกัด 200 คน ต่อ 1 วัน) หมายเหตุ: สหกรณ์ฯ จะแจ้ง Link ลงทะเบียนก่อนวันรับเงิน

Share :

Email
Facebook