ประกาศ: ห้องพักว่าง เดือนมกราคม 2557

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศ: ห้องพักว่าง เดือนมกราคม 2557

หอพักสหกรณ์ สวทช. มีห้องว่างหนึ่งห้อง ในเดือน มกราคม 2557  พนักงานท่านใดสนใจเข้าพักสามารถติดต่อ ผู้จัดการหอพักคุณทับทิม 02-564-7300 ต่อ 137 ในวันเวลาราชการ

ห้องว่าง ม.ค.57
ห้องว่าง ม.ค.57

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่สนใจเข้าพักในช่วงอื่นสามารถ ติดต่อลงชื่อไว้ได้เช่นกัน

Share :

Email
Facebook