ประกาศฉบับที่ 26/2566 ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อค่ารักษาพยาบาล

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่ 26/2566 ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อค่ารักษาพยาบาล

สหกรณ์ขอส่งประกาศเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อค่ารักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบและมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 

หากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 0 2564 7300 ต่อ 132-140  

Share :

Email
Facebook