ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค.62 – มี.ค.63

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค.62 – มี.ค.63

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค.62 – มี.ค.63
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

ยื่นเอกสารภายในวันที่ วันที่ประชุม
พฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 อังคารที่ 17 ธ.ค. 62
พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63 อังคารที่ 7 ม.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 63 อังคารที่ 21 ม.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 63 อังคารที่ 4 ก.พ. 63
พฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63 อังคารที่ 18 ก.พ. 63
พฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 63 อังคารที่ 3 มี.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 63 อังคารที่ 17 มี.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 63 อังคารที่ 31 มี.ค. 63

โดยให้ยื่นเอกสารการกู้เงินสามัญที่ ห้องสำนักงานหอพักฯ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญ โปรดกรุณาติดต่อที่ 02-564-7300 ต่อ 137 (ทับทิม)

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

Share :

Email
Facebook