ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย. 62 – ธ.ค. 62

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย. 62 – ธ.ค. 62

ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก  ดังนี้

 

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 25 มิ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62
อังคารที่ 9 ก.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 62
อังคารที่ 23 ก.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62
อังคารที่ 6 ส.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62
อังคารที่ 20 ส.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62
อังคารที่ 3 ก.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62
อังคารที่ 17 ก.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62
อังคารที่ 8 ต.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62
อังคารที่ 22 ต.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62
อังคารที่ 5 พ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62
อังคารที่ 19 พ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
อังคารที่ 3 ธ.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 62
อังคารที่ 17 ธ.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62

โดยให้ยื่นเอกสารการกู้เงินสามัญที่ ห้องสำนักงานหอพักฯ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญ โปรดกรุณาติดต่อที่ 02-564-7300 ต่อ 137 (ทับทิม)

Share :

Email
Facebook