ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 21 ส.ค.61 พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
อังคารที่ 4 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
อังคารที่ 18 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
อังคารที่ 2 ต.ค.61 พฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61 ศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
อังคารที่ 6 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
อังคารที่ 20 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
อังคารที่ 4 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61
อังคารที่ 18 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61

แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ (1)

Share :

Email
Facebook