ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ พ.ค.61 – ส.ค.61

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ พ.ค.61 – ส.ค.61

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ พ.ค.61 – ส.ค.61
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคาร 22 พ.ค. 61 พฤหัสบดี 17 พ.ค. 61
อังคาร 5 มิ.ย. 61 พฤหัสบดี 31 พ.ค. 61
อังคาร 19 มิ.ย. 61 พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 61
อังคาร 10 ก.ค. 61 พฤหัสบดี 5 ก.ค. 61
อังคาร 24 ก.ค. 61 พฤหัสบดี 19 ก.ค. 61
อังคาร 7 ส.ค. 61 พฤหัสบดี 2 ส.ค. 61
อังคาร 21 ส.ค. 61 พฤหัสบดี 16 ส.ค. 61

 

ข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ

Share :

Email
Facebook