ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 13.00-17.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meetings)

ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 13.00-17.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meetings
เงื่อนไข: สมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับเบี้ยประชุม 250 บาท เมื่อท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วท่านไม่มาเข้าร่วมประชุม หรือ ผิดเงื่อนไข ของดจ่ายเบี้ยประชุม