ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีนาคม 2561

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีนาคม 2561

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 0.75 ต่อปี

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพบ์พิเศษ

2. ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี และ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปิดรับเงินฝาก 6 เดือนและ 12 เดือน

3. เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากฯ 12 เดือน

 

มีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

Share :

Email
Facebook