ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

เนื่องจากมีสมาชิกสอบถามมาเป็นจำนวนมาก

สหกรณ์จึงขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญทั่วไป จตุรพลัสอีก 6 เดือน

สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ จตุรพลัส 2

Share :

Email
Facebook