ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Home > ข่าว/ประกาศ > ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings

Share :

Email
Facebook