การแก้ไขระเบียบใหม่: การจำกัดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า

Home > ข่าว/ประกาศ > การแก้ไขระเบียบใหม่: การจำกัดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า

         คณะกรรมการสหกรณ์ สวทช. ได้มีมติแก้ไขระเบียบสหกรณ์ในเรื่องเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้าใหม่  โดยปัจจุบันสหกรณ์ได้จำกัดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า คือ ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถซื้อหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 หุ้น (10,000 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินทุนของสหกรณ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share :

Email
Facebook