การเพิ่มทุนเรือนหุ้น

Home > ข่าว/ประกาศ > การเพิ่มทุนเรือนหุ้น

สหกรณ์พร้อมเปิดให้สมาชิกซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มได้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันซื้อหุ้นต่อเดือนจำนวนน้อยกว่า 1,000 หุ้น สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยหุ้นที่ซื้อเพิ่มใหม่ + จำนวนหุ้นที่มีอยู่ จะต้องไม่เกิน 1,000 หุ้น

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ส่งค่าหุ้นทุกเดือนๆ ละ 500 หุ้น เป็นเงิน 5,000 บาท/เดือน นาย ก สามารถส่งคำขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกิน 500 หุ้น/เดือน โดยสิ้นเดือน นาย ก จะถูกหักเงินค่าหุ้นจากเงินเดือนเป็นเงินรวมไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

เพื่อนๆ สมาชิกคนไหนสนใจสามารถส่งคำขอซื้อหุ้นเพิ่มตามแบบฟอร์มที่แนบด้านล่าง ได้ที่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

Download แบบฟอร์มได้ที่

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนเรือนหุ้น

Share :

Email
Facebook