การจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ครึ่งปีแรกประจำปี 2555

Home > ข่าว/ประกาศ > การจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ครึ่งปีแรกประจำปี 2555

         สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ครึ่งปีแรกประจำปี 2555 โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยรับผ่านการปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ที่สหกรณ์

Share :

Email
Facebook